Konstfrämjandet I podden får du träffa personer från konstvärlden som berättar om sitt arbete. Det kretsar kring frågan om konst som ett sätt att tänka, och hur den kan få oss att se på världen med andra ögon.

February 3, 2015  

I samtal med Konstfrämjandets Niklas Östholm möter vi konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén. Under två år har de arbetat som processledare i Haninge kommun, söder om Stockholm. De berättar om erfarenheten av att som konstnär arbeta i sociala processer inom offentlig förvaltning, och att inte vara anställda som konstnärer men ändå ha fått uppdraget på konstnärliga meriter.

Konstfrämjandets podd HUR TÄNKER DU!? görs i samarbete med ABF.

00:0000:00
January 22, 2015  

I samtal med Konstfrämjandets Niklas Östholm möter vi konstnären Lisa Torell. Samtalet kretsar kring frågor om hur instrumentalisering kan uppstå i olika sammanhang. Lisa Torell berättar om egna erfarenheter av att arbeta i sammanhang med ett uttalat syfte eller styrning, och hur det påverkar den konstnärliga friheten.

Konstfrämjandets podd HUR TÄNKER DU!? görs i samarbete med ABF.

00:0000:00
June 23, 2014  

I det tredje avsnittet möter vi konstnären Måns Wrange. Samtalet med Konstfrämjandets Niklas Östholm kretsar kring hur konstskandaler tar plats i media och hur de används i populistiska syften av politiker. Måns Wrange har bl.a. en bakgrund som lärare på Konstfack och var t.o.m. VT 2014 rektor vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Konstfrämjandets podd HUR TÄNKER DU!? görs i samarbete med ABF.

00:0000:00
December 19, 2013  

I samtal med Konstfrämjandets Niklas Östholm berättar Magdalena Malm, chef för Statens konstråd, om sitt arbete med konst i offentliga rum.

Konstfrämjandets podd HUR TÄNKER DU!? görs i samarbete med ABF.

I varje avsnitt av HUR TÄNKER DU!? får du träffa en person från konstvärlden som berättar om sitt arbete. Samtalen kretsar kring frågan om konst som ett sätt att tänka, och hur konst kan få oss att se på världen med andra ögon, om vi bara tar oss bortom den omedelbara bilden av ett konstverk.

00:0000:00
December 10, 2013  

I det första avsnittet av Konstfrämjandets podd HUR TÄNKER DU!? träffar vi konstnären Henrik Andersson som skapat vår vinjett "Art as art". I samtal med Konstfrämjandets Niklas Östholm berättar Henrik Andersson om några utvalda ljudverk och vi får även lyssna till dem. Några i sin helhet, några nedkortade.

Konstfrämjandets podd HUR TÄNKER DU!? görs i samarbete med ABF.

I varje avsnitt av HUR TÄNKER DU!? får du träffa en person från konstvärlden som berättar om sitt arbete. Samtalen kretsar kring frågan om konst som ett sätt att tänka, och hur konst kan få oss att se på världen med andra ögon, om vi bara tar oss bortom den omedelbara bilden av ett konstverk.

00:0000:00